Letní škola architektury 2014 Kopřivnický brownfield

10.9.2014 | Miroslava Volfová

Související příspěvky
Letní škola architektury 2014 Kopřivnický brownfield se koná v Kopřivnici od pátku 5. září do soboty 13. září 2014. Účastní se jí tři desítky studentů českých a slovenských architektonických vysokých škol, kteří pracují v pěti skupinách vedených profesionálními architekty.

Jejich úkolem je navrhnout proměnu „nárazníkové oblasti“, kde se setkává již nevyužívaná průmyslová zóna bývalého výrobního areálu automobilky Tatra s městským prostředím. Výsledkem má být soudržná konverze různých industriálních objektů a jejich možné fungování v nejbližší budoucnosti.

Základním předpokladem je reálné uplatnění všech projektů, které budou poprvé veřejnosti představeny v pátek 12. září 2014 od 13 do 17 hodin za účasti starosty města Josefa Jalůvky v Katolickém domě (Štramberská 378, Kopřivnice).

Odbornými garanty programu letní školy jsou architekt Kamil Mrva a novinář zabývající se architekturou Petr Volf.„Dlouhodobě mě zajímají konverze industriálních areálů, které už dosloužily nebo přestaly plnit svou funkci. Když jsem se od Kamila Mrvy dozvěděl, že v Kopřivnici by byla možnost takový úkol se studenty řešit, byl jsem okamžitě rozhodnutý, že zde je to správné místo pro naši letošní akci,“ vysvětluje Petr Volf.

Vyučujícími lektory studentských skupin jsou přední čeští architekti Karel Janča, Pavel Nasadil, Jitka Ressová, Svatopluk Sládeček, Zdeněk Trefil a Radim Václavík, s nimiž jako asistenti spolupracují mladí lokální architekti. V takové konstelaci dochází k velmi intenzivní výměně zkušeností. Při práci ve skupinách si účastníci letních škol osvojují týmové pojetí, k němuž jinak během studií nejsou vedeni a setkávají se s ním až v praxi.

Odborný garant Petr Volf přibližuje cíl letních škol architektury: „Naším záměrem je dostat studenty blíže k architektuře, než mají možnost během běžné výuky. A pokusit se v daném místě změnit jeho atmosféru, trochu ji oživit. Pohled zvenčí ale nesmí znamenat aroganci - snažíme se, aby se studenti do situace města vcítili a pochopili jej. Daří se nám, že pokaždé rychle vznikne komunita schopná táhnout za jeden provaz, což je velkou zásluhou architektů, kteří zde vyučují.“

Kopřivnický brownfield
navazuje na předchozí dva úspěšné ročníky letních škol, které byly uspořádány v rámci projektu Architektura mimo centra. První ročník proběhl v roce 2012 v Rožnově pod Radhoštěm a zabýval se navrhováním v chráněné krajinné oblasti, druhý se konal v západočeských Plasích a studenti ve svých projektech řešili soudobou identitu obce s dominantním klášterem. Témata letních škol jsou vždy volena tak, aby odrážela aktuální trendy a problémy, které se v postindustriální společnosti objevují.

„Hlavním přínosem této akce je zapojení mladých architektů do praxe s cílem ukázat nový, externí názor na zkvalitnění a doplnění území mezi centrem a průmyslovým areálem. Navíc jde o velice aktuální téma a jeho zpracování může být vodítkem pro další města,“
uvádí architekt Kamil Mrva.

Pořadatelem Letní školy architektury 2014 Kopřivnický brownfield 2014 je architektonická kancelář Kamil Mrva Architects a Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání. Partnery jsou Město Kopřivnice, Komise pro architekturu a urbanismus města Kopřivnice a Fakulta umění a architektury Technické univerzity Liberec.


tisk

Nejnovější příspěvky v této kategorii