Letní škola architektury Plasy 2013

Termín: 1. - 14.9.2013

Letní škola architektury Plasy 2013

Výběrové řízení na účast 30 studentů na Letní škole architektury Plasy 2013

Architektura mimo tradiční centra
Letní škola architektury Plasy 2013
Vize pro Plasy

Santiniho baroko a hledání soudobého urbanismu místa

Hlavním tématem Letní školy architektury Plasy 2013 bude architektura míst, v nichž se vedle sebe nacházejí soudobé stavby a národní kulturní památky. Problematika se bude řešit na příkladu města Plasy u Plzně.

Zaregistrujte se zde

Výběrové řízení

Uzávěrka registrace: 20. 6. 2013

Uzávěrka příjmu prací (esejí) z výběrového řízení: 24. 6. 2013 do 12 hodin

Vyrozumění o výsledcích výběrového řízení: 28. 6. 2013

Termín Letní školy architektury Plasy 2013: 1. 9. - 14. 9. 2013

Letní škola architektury Plasy 2013 je určena pro studenty prezenčního studia mimopražských VŠ se zaměřením na oblast architektury nebo příbuzných oborů. Podmínkou je aktivní účast po celou dobu jejího trvání. Účast na letní škole je pro studenty zdarma (ubytování, strava, program).

Zadání práce na výběrové řízení: Esej na téma Santini

Esej musí zahrnovat tři následující okruhy:

1. Čím se Jan Blažej Santini odlišoval od jiných barokních architektů?

2. Jaký je podle vás Santiniho odkaz pro současnost?

3. Který z významných českých architektů (a pedagogů) současnosti se hlásí k vlivu Santiniho na svoji tvorbu?

Maximální rozsah: 3 normostrany (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer, 3 normostrany = maximálně 5400 znaků včetně mezer)

Své práce zasílejte e-mailem na adresu:

letni.skola@ex-centric.eu

Na úvod práce uveďte své jméno, příjmení a kontaktní e-mail shodný s údaji uvedenými při registraci.

Kontakt:

letni.skola@ex-centric.eu


tisk

Další letní školy